Morning sessions

Page 3 of 4 Previous  1, 2, 3, 4  Next

Go down

Re: Morning sessions

Post  Guest on Wed Nov 05, 2008 11:57 pm

Marlon (Liquid) - DELTA wrote:mario bir rispett kollu lejk imma mhux qed nemmnek u ghandi irragunijiet tieghi ghala (aparti li tefa pierre li tkompli tikonferma li qaddej go mohhi) u jekk ghada tigi nejdilek ukoll imbad qedjli int.

issa jekk imbad li ha nejdlek ghada anqas int ma kont tafu, sry imma hemm ultra lack of communication bejnitkom kbira imbad

Marlon, sorry ta ghax rajtuni ma Mark tal bidnija, just to let you know we have Glenn as well so WTF! jiena ma tal bidnija nitkellem ghax ma jiklux lin - nies , biss ma nilabx mahhom bhala group on the saturday events ghal ragunijiet li forsi kollha aware, li ma ghandhom rules ghal loghob u ma irridc nispicca b'xi "rada" ta bb sprara 400fps+. il- bqija Mark is a very nice boy for those who know him so "nerga" WTF. Issa dwar il - lack of communication mhux hawn biss ghandna imma bhala MTAC kollu minajr eccezjoni. filkas nitkelmu ghada ghax jiena gej.

Guest
Guest


Back to top Go down

Re: Morning sessions

Post  Melv on Thu Nov 06, 2008 12:02 am

Pierre haga wahda nghidlek, tghedditx lin-nies !!

Melv

Posts : 34
Join date : 2008-05-05

View user profile

Back to top Go down

heil 88

Post  ssglen on Thu Nov 06, 2008 12:06 am

hafna gagbini aw veru waqajtu ta nejk
TISTAW TAJDU 1000 FKUZA GHAX INTOM KOLLA TANEJK

ssglen

Posts : 53
Join date : 2008-05-05
Age : 43

View user profile

Back to top Go down

Re: Morning sessions

Post  Trevor ( SpiRu ) on Thu Nov 06, 2008 12:08 am

rambo bann me as soon as possible pls ......faken ma tiragunax ma nies ekk ......ax saret naqa activity bejn il hbieb hadu alijhom .....u imbad nibda niftakar met kont bil harqa listess bhalkhom kont namel


cheers from
SpiRu il farfett !!
avatar
Trevor ( SpiRu )

Posts : 397
Join date : 2008-06-20
Age : 27
Location : Qormi

View user profile http://www.msiclan.com

Back to top Go down

Re: Morning sessions

Post  Melv on Thu Nov 06, 2008 12:10 am

Just in case all of you forgot, some months ago we met - by we I mean Pierre Ferrante, Pierre Farrugia, Mark, Mario, Nicolai, Roderick, I think Avla and myself to set up ARM.
ARM was set up for the SOLE REASON to move to another club, and the reason was because with MTAC within AMACS and operating under it's controlling shadow was not viable.
Lest we forget Amacs disputed our approved motion of restricting voting MTAC committee members to attending members only. Why should their be committee members on MTAC board who have never attended not even 1 event or who don't understand anything of airsoft.
So now why all the fuss ?

Melv

Posts : 34
Join date : 2008-05-05

View user profile

Back to top Go down

Re: Morning sessions

Post  Melv on Thu Nov 06, 2008 12:11 am

Glenn, ipprova tkellem bir-raguni. Kullhadd jista jghajjar lil hadd iehor, imma x'ser niehdu bdaqsekk.

Melv

Posts : 34
Join date : 2008-05-05

View user profile

Back to top Go down

Apriamo Le Danze

Post  AVLA on Thu Nov 06, 2008 12:12 am

Pikabu...!!! Bk from private lessons and... OOHH whats this??? Twisted Evil Mario that protective glasses together with balaclava dont go well... change outfitting...!!!

EEE!!! ijja ndunajt xgara... guys... mux al xi haga imma... billi tinfurmaw lil shabkom ma fiha xejn ta... fl-ahhar mil-ahhar mux "mates" qal li ahna spiru...??? u dejjem "mates" nibqaw??? Twisted Evil bzajt li ha ngibulek xi cake u ntemmawulek Mario??? lili ma kinu amluli xejn ta!!!

Isma... allura... habba li minix nara lil... certu nies... dawka madomx hbib li izzom airsoft activity mahhom??? madomx dawk il-hbib li tkun ilek gimgha sa ma jasal il-hamis bix tarawom???

JP i thought u were my friend as i always helped ur committee in the past... did i???
Mario... kont tigi tant alijja u ndum neqridlek qas haq it-triq u xorta kont ittini lift... u kont lest li ma ngibx l-aeg tijaj bix inti tilab bl-mp5 tijak habba it-3 in car aeg rule... minix sihbek issa???
Mark... online gaming... airshows... computer parts... waw u dont know me anymore???
Twisted Evil cool...

it wasn't a secret la ippostjajtu il-pics fuq facebook... or maybe it was a stupid act... but... strictly speaking... y r u all so concerned in performing secret activities... than talking/discussing wats happening in the social side of our group??? Twisted Evil
if u told me... (everyone & me) we wouldnt have said NO... especially if we knew it was ur bday...

Issa... jew ser noqodu bil-Cloak&Dagger jew nkella... every activity... will be mentioned to the others as it is a RIGHT!!! since we r in the club... that we must be informed...

EKKA kont tajdu alijja li namel ACTS... MINAJR THINKING... WHAT'S THIS CALLED??? UNLOYALITY... Twisted Evil
nice one keep it up... i had fun shooting too...
avatar
AVLA

Posts : 546
Join date : 2008-04-13
Age : 28
Location : Hal Qormi [San Gorg]

View user profile http://sgtmfcamilleri.hi5.com

Back to top Go down

Re: Morning sessions

Post  Marlon (Liquid) - DELTA on Thu Nov 06, 2008 12:13 am

[quote="Mario DeBono (Dottore)"]
Marlon (Liquid) - DELTA wrote:Marlon, sorry ta ghax rajtuni ma Mark tal bidnija, just to let you know we have Glenn as well so WTF! jiena ma tal bidnija nitkellem ghax ma jiklux lin - nies , biss ma nilabx mahhom bhala group on the saturday events ghal ragunijiet li forsi kollha aware, li ma ghandhom rules ghal loghob u ma irridc nispicca b'xi "rada" ta bb sprara 400fps+. il- bqija Mark is a very nice boy for those who know him so "nerga" WTF. Issa dwar il - lack of communication mhux hawn biss ghandna imma bhala MTAC kollu minajr eccezjoni. filkas nitkelmu ghada ghax jiena gej.

mario fhimti hazin jien etlek nigi naqa u inqum kemm tmalu activities laqwa li tal hamis tibqa hemm, u jien mandi xejn kontra tal bidnija, kif jsita ikun ikelli xi haga jekk anqas biss nafhom kollha??? il glen biss naf u sissa miei dejjem mexa ta ragel igifri mandiex alfejn nejd li tal bidnija mhux ta min jilab mahom

+ ma dak il ragel kelli cans nitkellem l-open day ta afm u naf li orrajt u kif ed t jien mandi xejn kontra hadd, issa jekk ghada gej li nassumi ija la nasal nejdlek xi affarijiet imbad jekk tejdli li kiku int ma tigiex al dawn il koncluzjonijiet ma nafx

edit: u nispera li ha nejdlek ghada ga tafu u jekk tafu ma titnejekx bija u tahbih ax fl-ahahr mil-ahhar kollox johrog


Last edited by Marlon (Liquid) - DELTA on Thu Nov 06, 2008 12:19 am; edited 1 time in total
avatar
Marlon (Liquid) - DELTA

Posts : 363
Join date : 2008-06-20
Age : 30

View user profile

Back to top Go down

Re: Morning sessions

Post  Trevor ( SpiRu ) on Thu Nov 06, 2008 12:15 am

avla = solutions too all +1 mate !!!

but some things can be fixed till they are broken up !!!
avatar
Trevor ( SpiRu )

Posts : 397
Join date : 2008-06-20
Age : 27
Location : Qormi

View user profile http://www.msiclan.com

Back to top Go down

Re: Morning sessions

Post  Guest on Thu Nov 06, 2008 12:20 am

AVLA wrote:Pikabu...!!! Bk from private lessons and... OOHH whats this??? Twisted Evil Mario that protective glasses together with balaclava dont go well... change outfitting...!!!

EEE!!! ijja ndunajt xgara... guys... mux al xi haga imma... billi tinfurmaw lil shabkom ma fiha xejn ta... fl-ahhar mil-ahhar mux "mates" qal li ahna spiru...??? u dejjem "mates" nibqaw??? Twisted Evil bzajt li ha ngibulek xi cake u ntemmawulek Mario??? lili ma kinu amluli xejn ta!!!

Isma... allura... habba li minix nara lil... certu nies... dawka madomx hbib li izzom airsoft activity mahhom??? madomx dawk il-hbib li tkun ilek gimgha sa ma jasal il-hamis bix tarawom???

JP i thought u were my friend as i always helped ur committee in the past... did i???
Mario... kont tigi tant alijja u ndum neqridlek qas haq it-triq u xorta kont ittini lift... u kont lest li ma ngibx l-aeg tijaj bix inti tilab bl-mp5 tijak habba it-3 in car aeg rule... minix sihbek issa???
Mark... online gaming... airshows... computer parts... waw u dont know me anymore???
Twisted Evil cool...

it wasn't a secret la ippostjajtu il-pics fuq facebook... or maybe it was a stupid act... but... strictly speaking... y r u all so concerned in performing secret activities... than talking/discussing wats happening in the social side of our group??? Twisted Evil
if u told me... (everyone & me) we wouldnt have said NO... especially if we knew it was ur bday...

Issa... jew ser noqodu bil-Cloak&Dagger jew nkella... every activity... will be mentioned to the others as it is a RIGHT!!! since we r in the club... that we must be informed...

EKKA kont tajdu alijja li namel ACTS... MINAJR THINKING... WHAT'S THIS CALLED??? UNLOYALITY... Twisted Evil
nice one keep it up... i had fun shooting too...

Sorry ta, int qiad tajdli li jiena andi najd lilek dak kollu li jiena irrid namel! u ma nistax naqbad lil 4 min nies u norhrog mahhom! jhekk jiena irrid hekk! int ma gbajtc tikumidja "first on the aeg order", inbat in the 3 aeg in the car, ghax adt li ma hux se jkollox min iwaslek, inbat hrigt bis consipacy kontrik, li hadt min tal club ma jaf ix-xoghol li tghamel. issa andek il - wicc li tigi u tajdli ma min nohrog ukoll!.
xkull wahda!.


Malcolm bdw aqra iktar il - fuq ukoll qabel ma tkompli tispara il - konkluzjonijiet tiak
"
1) jiena tlaqt ghax kelli mur ghand AMACS ha niranga ghal ghada biex inkunu nistaw mmoru u kellimt lil Franco on the Ta Qali permit biex jerga jigeded, dan gailtu ghalikom nies nhux alija barra il - paroli kolla li qala.
"


Last edited by Mario DeBono (Dottore) on Thu Nov 06, 2008 12:23 am; edited 1 time in total

Guest
Guest


Back to top Go down

Tindahalx...

Post  AVLA on Thu Nov 06, 2008 12:21 am

Re: Morning sessions
by Trevor ( SpiRu ) .C Team Today at 21:19

mela :

1, aeg teoritikament tar rmabo ax fuqu xD

2, foris ma giex infurmat kulhadd ax kin xiraq li inkunu hafna habab il post ...

3, kif at il pierre mhux xiraq li kin ikun hemm in nies min jigi swearing u jajat gol wicc ....ax alijha dak mhux ragel

4, emmm.....xetli iktar .........e ija alura la gibt aeg qabbelll !! xtahbell zobbok ijed man ???
Trevor ( SpiRu ) .C Team

POINTLESS, SORRY... nikkoregijom kollha???
1) ir-rambo parti minn MTAC/ARM u andu id-dmir li jinforma lil kulhadd b'activity avolja aeg qijed fuqu (juzah fejn jrid u jogbu ma jinteressanix)
2) il-post mandux xjaqsam... nigu fdan kiku il-post uwa zajr... kinu jigu nfurmati MTAC/ARM personnel biss la ahna 1st priority over other clubs...
3) hadd... kiku kin emm activity ma kin jigi jparla u jidaj... fejn saret li nintefaw nidaw ax andna activity??? mux immorru bhas-soltu u nilabu... qatt ma rajt nies li ax jigu mistidna go activity jinfaqaw jidaw flokk jirringrazjaw li gew nfurmati...
4) meli mux jhabbel zobbu al-aeg, l-aeg argument uwa pointless al-ahhar, aegs jintuzaw fejn jridu, jekk jrid mark jista jmur ma tal-bidnija juzah... he can do wat he wants... the point is the activity not being made public...
THIS SUCKS AND U DONT KNOW IT UNTIL U TRY IT... NAMLU ACTIVITY BIL-MOHBI U MA NAJDULEK??? TOQOD TIFRAH UX??? SEEING UR FRIENDS HAVING FUN WITHOUT U Twisted Evil

P.S. to all dont... THREAT, DONT FUCK-UP THINGS MORE THAN THEY R... MEET SOMEWHERE AND DISCUSS... SENIORS ONLY... MTAC&ARM COMMITTEE... Twisted Evil
avatar
AVLA

Posts : 546
Join date : 2008-04-13
Age : 28
Location : Hal Qormi [San Gorg]

View user profile http://sgtmfcamilleri.hi5.com

Back to top Go down

Re: Morning sessions

Post  ssglen on Thu Nov 06, 2008 12:22 am

by Trevor ( SpiRu ) .C Team Today at 10:08 pm

rambo bann me as soon as possible pls ......faken ma tiragunax ma nies ekk ......ax saret naqa activity bejn il hbieb hadu alijhom .....u imbad nibda niftakar met kont bil harqa listess bhalkhom kont namel


MELA ISSA GHAHNA MUX HBIEB ? AW CLOB WIHED SUPOST HMAR Laughing

ssglen

Posts : 53
Join date : 2008-05-05
Age : 43

View user profile

Back to top Go down

IL GIDDIEB OMRU QASIER

Post  ssglen on Thu Nov 06, 2008 12:25 am

IMMA ALA DEJEM TAQAW GHANNIEJK TALL KUNITAT Sleep Sleep Sleep Sleep Sleep Sleep Sleep JEW EMM MIN IMEXIKOM U HAT MA JIGI
GLEN GRIMA BUTLER

ssglen

Posts : 53
Join date : 2008-05-05
Age : 43

View user profile

Back to top Go down

HAHA!!!

Post  AVLA on Thu Nov 06, 2008 12:25 am

Mario jekk taqra sewwa minajr ma taggel tara... li jin ma nindahalx lil hadd, mark jekk jrid jista jaqbad l-aeg tal-club tijaw... u jiab fejn jrid bih (semmejt mark ax donnu mario jihu alih jekk issemmih) i dont care... Twisted Evil

ohrog ma min trid man u hu gost... imma dik mijix harga... com'on its an airsoft activity...!!! and if u r not claiming it as an MTAC/ARM activity... than its an ILLEGAL ONE...

btw... conspiracy theory... li semmejt inti... din donna close to it ux??? anyways tider li ma andekx habib ta vera bhal ma kont, as probably my post as the least offensive one... but still u try to mention everything that happened in the past...

LETS TALK FUTURE SHALL WE???


Last edited by AVLA on Thu Nov 06, 2008 12:26 am; edited 1 time in total
avatar
AVLA

Posts : 546
Join date : 2008-04-13
Age : 28
Location : Hal Qormi [San Gorg]

View user profile http://sgtmfcamilleri.hi5.com

Back to top Go down

Re: Morning sessions

Post  Trevor ( SpiRu ) on Thu Nov 06, 2008 12:25 am

ija ija glen u club wihed ha tibqaw sihbi alekk ha nitlaq il barra jin ...mianjri xorta club ha tibqaw u jin min forum biss sejer ...ax skond il certoifikat li tani alla qalli li jin bnidhem serju mhux namillha mat tfal zghar ....u avla andek ragun 100% on some things can you do something now...... le .......alura ..
avatar
Trevor ( SpiRu )

Posts : 397
Join date : 2008-06-20
Age : 27
Location : Qormi

View user profile http://www.msiclan.com

Back to top Go down

aw int Melv

Post  ssglen on Thu Nov 06, 2008 12:31 am

Re: Morning sessions
by Melv Today at 10:11 pm

Glenn, ipprova tkellem bir-raguni. Kullhadd jista jghajjar lil hadd iehor, imma x'ser niehdu bdaqsekk.
jien glen
ALA GHAX JIEN MUX TA NIEK TMORU TILADU ERBA BABUZLI U LINA MA TAJDUNIEX biex nigu mela jien xi ziblu jew

butler

ssglen

Posts : 53
Join date : 2008-05-05
Age : 43

View user profile

Back to top Go down

FUNNY!!!

Post  AVLA on Thu Nov 06, 2008 12:33 am

andek ragun... trev... i can do nothing but if u read my last post i said... LETS TALK FUTURE... that means... we'll make sure it wont happen again... as long as its an activity... not an outthing... we are an airsoft group not a party group...!!! Twisted Evil

we want to know about activities not about outthings...

jekk trid titlaq amel inti... hadt ma keccik... ma nafx ala hadta ekk... since... no one mentioned u... or u r just probably pissed off ax ma gejtx fil-pics??? Twisted Evil
SORRY BUT WHEN I SEE ALL THIS TOGETHER THERE IS ONLY ONE THING THAT I CAN DO ABOUT IT... LOL LAUGHING... SINCE ITS PATHETIC TO SEE CERTAIN MISUNDERSTANDINGS GOING ON AND ON...

PLS MIN MA JAFX JAQRA U JINTERPRETA MA JIPPOSTJAX GO HOT TOPICS...
mela lewwel hasbuwa kwistjoni ta outthing, mbad kwistjoni ta aeg, mbad kwistjoni ta ax naqalaw il-paroli... LOL E!?!

AHNA PLAYERS... U IRRIDU NILABU THATS ALL Twisted Evil
avatar
AVLA

Posts : 546
Join date : 2008-04-13
Age : 28
Location : Hal Qormi [San Gorg]

View user profile http://sgtmfcamilleri.hi5.com

Back to top Go down

Re: Morning sessions

Post  Melv on Thu Nov 06, 2008 12:35 am

listen guys, cut short this conversation because it's getting too long.
I am going to start a new tread and we can talk everything there because it's getting out of control.
Follow my inputs.

Melv

Posts : 34
Join date : 2008-05-05

View user profile

Back to top Go down

Re: Morning sessions

Post  ssglen on Thu Nov 06, 2008 12:35 am

ija ija glen u club wihed ha tibqaw sihbi alekk ha nitlaq il barra jin ...mianjri xorta club ha tibqaw u jin min forum biss sejer ...ax skond il certoifikat li tani alla qalli li jin bnidhem serju mhux namillha mat tfal zghar ....u avla andek ragun 100% on some things can you do something now...... le .......alura ..u int ghadek gej fiex tifem loooooooooooooooooooololololololol int ok jew lololol

ssglen

Posts : 53
Join date : 2008-05-05
Age : 43

View user profile

Back to top Go down

Re: Morning sessions

Post  Trevor ( SpiRu ) on Thu Nov 06, 2008 12:36 am

le ji nitlaq min forum biex ma inkompliex nisma hessel ...u ija avla jin habib seww mal butler imma bili gie jajarni gabien u purcinel jew xqall jin ma tinzieliedx ....and yess sejer il barra min foum imma activities ha nibqa nigi jin .....ax i sad ada gej mhux ha inhabbel i lluigi !!! issa gn ha imurr slp ax ada xol


GLENN MHUX KEMM ILEK FIL CLUB U KEMM TIFHEM FIS SNIETER ...ICX CERTIFIKAT TAS SERJETA TIHSU META TURI LI INT SERJU !!!!

ekk ilek 7 years fil club im sry li nista najdlek qed tixjieh sihbi ...issa nixilek verdun ta litalja al milieed ha tibda tmur il pjazza bih xD


gn ha norqod


Last edited by Trevor ( SpiRu ) .C Team on Thu Nov 06, 2008 12:38 am; edited 1 time in total
avatar
Trevor ( SpiRu )

Posts : 397
Join date : 2008-06-20
Age : 27
Location : Qormi

View user profile http://www.msiclan.com

Back to top Go down

Re: Morning sessions

Post  AVLA on Thu Nov 06, 2008 12:38 am

Glen... enough!!! Let them fight... and sort out their things... issa next thursday nhalluwom jparlaw u jin u int taht kolonni nisparaw... Twisted Evil
avatar
AVLA

Posts : 546
Join date : 2008-04-13
Age : 28
Location : Hal Qormi [San Gorg]

View user profile http://sgtmfcamilleri.hi5.com

Back to top Go down

Re: Morning sessions

Post  Guest on Thu Nov 06, 2008 12:39 am

AVLA wrote:Mario jekk taqra sewwa minajr ma taggel tara... li jin ma nindahalx lil hadd, mark jekk jrid jista jaqbad l-aeg tal-club tijaw... u jiab fejn jrid bih (semmejt mark ax donnu mario jihu alih jekk issemmih) i dont care... Twisted Evil

ohrog ma min trid man u hu gost... imma dik mijix harga... com'on its an airsoft activity...!!! and if u r not claiming it as an MTAC/ARM activity... than its an ILLEGAL ONE...

LETS TALK FUTURE SHALL WE???

Malcolm, I have replied Pierre on the AEG! hee evryone is simply repeating what Pierre said but Glenn is simply "jzewaq" il - forum. hehe
Sorry airosft activity! you are saying so at this stage u frankament qedin tghamlu fuss kbir mix-xejn. Jhekk dik sejhila airsoft activityma nafx. Naf li spiccajna wiehed fuq l 'iehor and we are looking to fight betrween us on the least of the least argument! and the usuall people. Taf xi naf. li min mindu hadna jsieb the airsoft activity. myself the first one kemm il - darba gejt ghalik u wasaltek lura, u dejjem irrangajna ghal post barra meta kien hemm il problema xi weeks ago.

Kemm qiskom hadt ghalikom mix-xejn!!!

Guest
Guest


Back to top Go down

Re: Morning sessions

Post  Trevor ( SpiRu ) on Thu Nov 06, 2008 12:41 am

mhux talli qed niprova najn jin talli jigi xi hadd jajdli gasbien u jajdli li ma nifimx !!!!!! just a wrod to replay back !!!,.........fankuwlo !!!!!
avatar
Trevor ( SpiRu )

Posts : 397
Join date : 2008-06-20
Age : 27
Location : Qormi

View user profile http://www.msiclan.com

Back to top Go down

Re: Morning sessions

Post  Guest on Thu Nov 06, 2008 12:43 am

Trevor ( SpiRu ) .C Team wrote:mhux talli qed niprova najn jin talli jigi xi hadd jajdli gasbien u jajdli li ma nifimx !!!!!! just a wrod to replay back !!!,.........fankuwlo !!!!!
ejja spir behave. u taqax daqsek fil - baxx.

Guest
Guest


Back to top Go down

Re: Morning sessions

Post  AVLA on Thu Nov 06, 2008 12:43 am

Mario i respected u always and thanked u always for all the times that u came to pick me up... even if i was away from ur driving route... however... u cant expect that ill be happy knowing that my friend has his bday but not inviting me over to practice same sports that i do too practice...

BTW... issaqsi lil min issaqsi qatt ma edt li minix gratt li taddi alijja u ekk ax dejjem najdilom kemm inti ragel... jin marritx li niggiled mijak fuq din il-bicca... anzi marritx niggiled mijak fuq xejn... jin il-punt tijaj uwa li nwaqfu kollox... u nibdew mil-bidu... il-club kollu

AMACS ma amlilkom xejn... nistaw nergaw nibdew mil-bidu...
avatar
AVLA

Posts : 546
Join date : 2008-04-13
Age : 28
Location : Hal Qormi [San Gorg]

View user profile http://sgtmfcamilleri.hi5.com

Back to top Go down

Re: Morning sessions

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Page 3 of 4 Previous  1, 2, 3, 4  Next

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum