MILSIM

Page 2 of 4 Previous  1, 2, 3, 4  Next

Go down

Kemm int Insulenti...!!! // Re: MILSIM

Post  Guest on Sat Oct 18, 2008 10:46 am

Hi ppl.
I want this to be clear to all members, especially Malcolm and Matthew.
If next Thursday following this week issues are looking forward to use the park or other sites to continue this brawl between members / committees.

TERSQUX LEJN THE ACTIVITY.

Ara ma jkunx hemm xi hadt li jaqla il glied on the site jew johrog b xi balla paroli vojta li jasal al xi kwistjonijiet.


Nispera li hi cara ghal kulhadt.


Mario.

Guest
Guest


Back to top Go down

Re: MILSIM

Post  Meli - Delta on Sat Oct 18, 2008 11:13 am

Sad Sad Sad Sad Sad I'm sad! my MILSIM thread was HIJACKED. Sad Sad Sad Sad Sad Sad
avatar
Meli - Delta

Posts : 432
Join date : 2008-04-24
Age : 29
Location : Sliema

View user profile

Back to top Go down

Re: MILSIM

Post  Trevor ( SpiRu ) on Sat Oct 18, 2008 12:00 pm

veru next week no paroli ..kullhadd jihu gost nies ...... namlu bicca activity ta lostja !!!! gost 10+ bordum 0+
avatar
Trevor ( SpiRu )

Posts : 397
Join date : 2008-06-20
Age : 27
Location : Qormi

View user profile http://www.msiclan.com

Back to top Go down

Re: MILSIM

Post  Andrea (BonaVia) .C Team on Sat Oct 18, 2008 12:02 pm

jekk tidu oqodu opposing teams u sparaw lil xuxin (folow the rules ovjament) lol!


(btw the jk eta...lol)


Last edited by Andrea BonaVia (HazarD) on Sat Oct 18, 2008 12:14 pm; edited 1 time in total
avatar
Andrea (BonaVia) .C Team

Posts : 252
Join date : 2008-06-29
Age : 26
Location : Zabbar

View user profile http://www.andrea120.hi5.com

Back to top Go down

Re: MILSIM

Post  Bezzina (Mustangi) on Sat Oct 18, 2008 12:12 pm

Bongu,
Naqbel mieghek Stef, imma ma nistax ma nghaddix kumment fuq dak li ntqal hawn.
Avla, ma ista twahhal f'hadd minn hawn ghax ghandek 'il missierek l-isptar. Imma ma tistax toqghod tinfaqa fuq ix-xejn ghax dak qal hekk u l-iehor qal hekk, ghax aktar ghar. Kulhadd ikollu xi haga fil-hajja u kulhadd jista' jghaddi minn xi perjodu hazin fil-hajja man, imma ma jfissirx li toqghod tigi hawn, tizbroffa mix-xejn u taqla argument ghal kull haga ta' xejn li jghidulek, bhalma ghamilt fuq li qal il-Cazzu. lol!
Mario, naqbel mieghek li argumenti zejda jinvolvu ghajjat u glied ma jaghmlux tajjeb lill-isport u lill-Klabb, imma nahseb li jekk ikun hemm spazju li wiehed jitkellem huwa hafna ahjar ghax b'hekk jigu elliminati xi dubbji jew konfronti personali. Naqbel mal-iSpiru, imma mhux mal-Bonny Rolling Eyes.
avatar
Bezzina (Mustangi)

Posts : 140
Join date : 2008-07-02
Age : 27
Location : Ta' Xbiex

View user profile

Back to top Go down

Re: MILSIM

Post  Matthew aka. CazzU on Sat Oct 18, 2008 12:18 pm

mux u xiz-zikk jien kont ragel u skuzajt ruhi, u baqa gel bil bs!
avatar
Matthew aka. CazzU

Posts : 139
Join date : 2008-06-20
Age : 27
Location : Siggiewi

View user profile

Back to top Go down

Re: MILSIM

Post  Bezzina (Mustangi) on Sat Oct 18, 2008 12:21 pm

Uwejja mela syop acting like children...wer supposed to be mature ppl with such sport ta'...creating more hassle is good 4 nothing.
avatar
Bezzina (Mustangi)

Posts : 140
Join date : 2008-07-02
Age : 27
Location : Ta' Xbiex

View user profile

Back to top Go down

Re: MILSIM

Post  Nicolai_A on Sat Oct 18, 2008 2:37 pm

Mature people recognise their errors and step back, only fools persist in arguing/fighting.
avatar
Nicolai_A

Posts : 265
Join date : 2008-04-12

View user profile

Back to top Go down

Re: MILSIM

Post  Bezzina (Mustangi) on Sat Oct 18, 2008 3:11 pm

agreed, however i wont risk getting in d middle of something stupid cause of such behaviour 4 sure.
avatar
Bezzina (Mustangi)

Posts : 140
Join date : 2008-07-02
Age : 27
Location : Ta' Xbiex

View user profile

Back to top Go down

Re: MILSIM

Post  Meli - Delta on Sat Oct 18, 2008 3:11 pm

I request that you stop RAPING this MILSIM thread. Take your fights on another thread or on PM. Ma thajjrunix niddiskuti maghkom istja. come on guys, naqa decenza.
avatar
Meli - Delta

Posts : 432
Join date : 2008-04-24
Age : 29
Location : Sliema

View user profile

Back to top Go down

Re: MILSIM

Post  Andrea (BonaVia) .C Team on Sat Oct 18, 2008 3:43 pm

guys lets talk about MILSIM here and forget all the fighting....
avatar
Andrea (BonaVia) .C Team

Posts : 252
Join date : 2008-06-29
Age : 26
Location : Zabbar

View user profile http://www.andrea120.hi5.com

Back to top Go down

MILSIM

Post  AVLA on Sat Oct 18, 2008 4:07 pm

i was discussing MILSIM if anyone noticed... the things i mentioned could help us befriend authorities... honour would help too... but unfortunatley i was interrupted... as usual in my discussion...

BTW... MILSIM finally rests on the authorities hands... and its a must that we could achieve it only by showing our innocent intentions... our passion for militaria... and finally showing to all that we mean no harm... to ppl... only fun...
avatar
AVLA

Posts : 546
Join date : 2008-04-13
Age : 28
Location : Hal Qormi [San Gorg]

View user profile http://sgtmfcamilleri.hi5.com

Back to top Go down

Re: MILSIM

Post  Marlon (Liquid) - DELTA on Sat Oct 18, 2008 4:13 pm

fejn ha namluwa di kiku? busket jew xi post hekk u fejn nsita ninfethu naqa wide
avatar
Marlon (Liquid) - DELTA

Posts : 363
Join date : 2008-06-20
Age : 30

View user profile

Back to top Go down

Re: MILSIM

Post  Andrea (BonaVia) .C Team on Sat Oct 18, 2008 4:16 pm

ifem kiku kemuna bis sens =D

pros - ma tantc ikun hem nies
con - memx fejn tistahba >.<
avatar
Andrea (BonaVia) .C Team

Posts : 252
Join date : 2008-06-29
Age : 26
Location : Zabbar

View user profile http://www.andrea120.hi5.com

Back to top Go down

buskett

Post  AVLA on Sat Oct 18, 2008 4:22 pm

both are nice places... especially buskett that would be cool... since its like a long range combat and cqc in some places... where there r the... path ways and walls... once getting nearer to frog ponds...
avatar
AVLA

Posts : 546
Join date : 2008-04-13
Age : 28
Location : Hal Qormi [San Gorg]

View user profile http://sgtmfcamilleri.hi5.com

Back to top Go down

Re: MILSIM

Post  Andrea (BonaVia) .C Team on Sat Oct 18, 2008 4:24 pm

TBH buskett is the best ... but there are too much ppl around :<
avatar
Andrea (BonaVia) .C Team

Posts : 252
Join date : 2008-06-29
Age : 26
Location : Zabbar

View user profile http://www.andrea120.hi5.com

Back to top Go down

yep

Post  AVLA on Sat Oct 18, 2008 4:31 pm

that is my point on getting involved in public stuff... so we befriend authorities... and even calm down the idea... of threat... whenever other civvies see weapons in hands of sports-men...
avatar
AVLA

Posts : 546
Join date : 2008-04-13
Age : 28
Location : Hal Qormi [San Gorg]

View user profile http://sgtmfcamilleri.hi5.com

Back to top Go down

Re: MILSIM

Post  Meli - Delta on Sat Oct 18, 2008 5:33 pm

Jien dawk il-giex postijie kelli fmohhi; buskett jew kemmuna, umbad emm il-mizieb, bosk kbir qabel ma tasal il-mellieha, xi 1 km squared, vera sabih imma ikun emm kaccaturi em is soltu.

Umbad emm il-grounds tal-verdala palace hdejn buskett. Isu il-buskett imma iktar wild u off limits ghas civilians gifieri dik problema anqas. Niftakar konna nikkampjaw emm ma l-iskouts gifieri nahseb jekk ikun diskussjonijiet, permit jinghata, plus l-AFM jiehdu hsiebu gifieri xi ftehim naslu ghalih. Vera sabih dal-post ikun kieku.

Nahseb li xejn mhu impossibli. Min qatt haseb li ha jhalluna nuaw ta qali jew white rocks. Were there's a will there's a way
avatar
Meli - Delta

Posts : 432
Join date : 2008-04-24
Age : 29
Location : Sliema

View user profile

Back to top Go down

Re: MILSIM

Post  Trevor ( SpiRu ) on Sat Oct 18, 2008 5:39 pm

airsoft in public ?? NOT GOOD idea ....buskett will be a very hard task to try to get permission
....its the main area uwx ....abjed gismi u ekk .... turisti hsara ta ambjent animali gismi u etccc
.....the best is to play in a feance are closed area ..so no other peaople can be involved

if i wrong pls tell me !!! whitrocks is based in buliding bit levels ....exactly ?? so we ca ncqb in it an snipers can give support hideed outside the building !!!!

an for mizieb NOOOOOOOOOOOOO personally as a hunter ...ter are thike woods great for airsoft but too many hunters located there !!!!! kemuna can be great !!!
avatar
Trevor ( SpiRu )

Posts : 397
Join date : 2008-06-20
Age : 27
Location : Qormi

View user profile http://www.msiclan.com

Back to top Go down

Re: MILSIM

Post  Andrea (BonaVia) .C Team on Sat Oct 18, 2008 7:02 pm

ifem sa fejn naf jien il kacca ma nehewix (fxi staguni)?? XD igifiri supost nahseb nkunu nistaw nuzawh l-mizieb.
avatar
Andrea (BonaVia) .C Team

Posts : 252
Join date : 2008-06-29
Age : 26
Location : Zabbar

View user profile http://www.andrea120.hi5.com

Back to top Go down

Re: MILSIM

Post  Ian (El_Pilota) - DELTA on Sat Oct 18, 2008 7:09 pm

Jien nahseb li bxi mod possibli pero irridu namlu xi haga al public awarness. Ma nafx forsi norganizaw open days ghal publiku fejn nuruhom kif nilabu, serjeta ta lisport u affarijiet min dawn. Hekk forsi jkolna iktar cans li xi haga bhal din iseh. Jew inkella nuzaw grounds tal-verdala palace habba li huwa post maghluq. Jekk ma nipruvawx inutli mux hekk? Smile Xtahsbu?
avatar
Ian (El_Pilota) - DELTA

Posts : 130
Join date : 2008-05-19
Age : 28
Location : Rabat

View user profile

Back to top Go down

Re: MILSIM

Post  Trevor ( SpiRu ) on Sat Oct 18, 2008 7:19 pm

listagun fir rebbieha maluq biss tal kacca ...bhalissa miftuh ijed ilu min 1 settmber !!! so mizieb mhux tajjeb bhalissa !!!!
avatar
Trevor ( SpiRu )

Posts : 397
Join date : 2008-06-20
Age : 27
Location : Qormi

View user profile http://www.msiclan.com

Back to top Go down

Re: MILSIM

Post  wOoKiE on Sat Oct 18, 2008 7:29 pm

Trevor ( SpiRu ) wrote:airsoft in public ?? NOT GOOD idea ....buskett will be a very hard task to try to get permission
....its the main area uwx ....abjed gismi u ekk .... turisti hsara ta ambjent animali gismi u etccc
.....the best is to play in a feance are closed area ..so no other peaople can be involved

if i wrong pls tell me !!! whitrocks is based in buliding bit levels ....exactly ?? so we ca ncqb in it an snipers can give support hideed outside the building !!!!

an for mizieb NOOOOOOOOOOOOO personally as a hunter ...ter are thike woods great for airsoft but too many hunters located there !!!!! kemuna can be great !!!

Ezatt.
Kemm Buskett u kemm Kemmuna huma nature reserves bil-protected species u nejk minn dan. M'ghandekx cans li jtuk permess taghmel skirmish hemm, ahsebu ara milsim!
Plus li gol-buskett - No camping/lighting fires, u Kemmuna-xeba hassle biex titla u tinzel, apparti li ma nahsibx li l-awtoritajiet ha jaghlqu gzira shiha ghall-pubbliku biex naghmlu loghba. (!)

White rocks looks awesome for us, given the limited range of our AEGs.

wOoKiE

Posts : 73
Join date : 2008-06-20
Age : 34

View user profile

Back to top Go down

Re: MILSIM

Post  Meli - Delta on Sat Oct 18, 2008 7:54 pm

nahseb l-ahjar kemmuna ghax kbir u bla nies u il-verdala ghax isu il-buskett imma fenced off. Hope the comittee looks into this. I think that it would deliver a realistic experience in which one feels more immersed in his role. Mhux just team kontra iehor, imma bi skop, tipo demolitions, bunker raids etc. It would be cool. That'd be the day!
avatar
Meli - Delta

Posts : 432
Join date : 2008-04-24
Age : 29
Location : Sliema

View user profile

Back to top Go down

Re: MILSIM

Post  Marlon (Liquid) - DELTA on Sat Oct 18, 2008 7:55 pm

cedwiklakes jew kif jinkitied, ifhem ma nafx xha issir ezat il white rocks imma "post publiku" ukoll dak ax il-karozzi dihlien u hirgien hemm emta ma ikunx hemm ta afm
avatar
Marlon (Liquid) - DELTA

Posts : 363
Join date : 2008-06-20
Age : 30

View user profile

Back to top Go down

Re: MILSIM

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Page 2 of 4 Previous  1, 2, 3, 4  Next

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum